Enter any Slogan or Link here.

Contacte

Contacta amb nosaltres

Formulari de contacte

Nom *

Llinatge *

E-mail *

Assumpte *

Missatge *

Dades de contacte

Salut25
Carrer Santa Margalida, 32-A 2
07570 Artà
Mallorca

971 836 151
629 448 274

info@salut25.com
www.salut25.com

Punts d’atenció

Farmàcia J. Francisco Ladaria Sureda
Farmàcia Luis Ladaria Lliteras
Farmàcia Sirer Sancho
Ortopèdia COE

Back to Top